verzelfstandiging

verzelfstandiging
{{verzelfstandiging}}{{/term}}
[het verzelfstandigen] 〈het zelfstandig maken〉 liberation, emancipation; 〈het zelfstandig worden〉 gaining (of) independence/self-sufficiency; 〈van overheidsbedrijf〉 privatization
[religie] transsubstantiation
voorbeelden:
1   de financiële verzelfstandiging van de vrouw the financial liberation/emancipation of women

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”